روز: شهریور ۱۱, ۱۳۹۶

وزیر اقتصاد چه دستوراتی به بانک‌ ها داد؟

وزیر اقتصاد چه دستوراتی به بانک‌ ها داد؟

بر اساس دستور العمل ۸بندی وزیر جدید اقتصاد به معاونت بانکی این وزرات خانه، نتایج تحقق اهداف و پیشرفت پروژه های معاونت مذکور هر ۶ ماه یکبار در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت. در این مصوبه آمده است، با توجه به اهمیت عملیاتی سازی سیاست ها و پروژه های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم […]