روز: دی ۱۴, ۱۳۹۶

آیا گرانی مسکن تا پایان سال صحت دارد؟

آیا گرانی مسکن تا پایان سال صحت دارد؟

این روزها شاهد بلند شدن صدای اعتراضات و مطالبات به حق مردم در خصوص مسائل اقتصادی هستیم که اگرچه تعدادی اغتشاش گر، سعی در به انحراف کشاندن آن داشتند، اما با درایت و بصیرت مردم و جدا کردن راه خود از صفوف اغتشاش گران، اجازه داده نشد که  خواسته های اقتصادی مردم و اعتراض آنها […]