روز: دی ۲۵, ۱۳۹۶

وقتی قیمت مسکن اوج می گیرد..!

وقتی قیمت مسکن اوج می گیرد..!

افزایش قیمت هر کالایی در سبد خانوار و تولیدکننده بر تورم اثرگذار است. این مسئله در مورد افزایش نرخ بنزین و اثرگذاری آن بر دیگر بازارها از جمله مسکن هم صدق می کند اما بحث بر سر میزان تاثیر گرانی هر شاخص بر تورم دیگر بخش هاست. بخشی از تحلیل ها در این زمینه از […]