روز: بهمن ۹, ۱۳۹۶

بررسی قیمت جدید سکه و ارز

بررسی قیمت جدید سکه و ارز

سکه امامی با قیمت ۱ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان ،نیم سکه با قیمت ۷۳۵ هزارتومان، ربع سکه ۴۳۵سکه بهار هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۹۷ هزار تومان داد و ستد شد.