روز: بهمن ۱۳, ۱۳۹۶

انتظار ایران از انگلیس در حوزه اقتصاد چیست؟

انتظار ایران از انگلیس در حوزه اقتصاد چیست؟

شرکت های خارجی بسیاری بعد از اجرای برجام به بازار عمدتا دست نخورده ایران باز گشته اند. با لغو تحریم های هسته ای تغییر فضای بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی، روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته است. میزان صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال ۲۰۱۶ از ۸٫۲ میلیارد یورو […]