روز: بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

سبد کالا و وام مسکن ارزان برای کارگران درنظر گرفته شود

سبد کالا و وام مسکن ارزان برای کارگران درنظر گرفته شود

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه سبد خواربار کارگران چند سال است تغییر محسوسی نداشته است، ‌اظهار کرد: شخصا معتقدم که دولت باید برای بهبود وضع معیشت کارگران در کنار حمایت از افزایش دستمزدها، ‌ سبد کالای اساسی اختصاص بدهد. وی افزود: این کار چند دوره اتفاق افتاد و سبد کالای اساسی تخصیص داده شد، […]