روز: بهمن ۱۸, ۱۳۹۶

انتشار اوراق رهنی مسکن با تصویب شورای پول و اعتبار

انتشار اوراق رهنی مسکن با تصویب شورای پول و اعتبار

براساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین […]