روز: بهمن ۲۱, ۱۳۹۶

پمپاژ شبانه دلار در بازار

پمپاژ شبانه دلار در بازار

ظهر پنج‌شنبه بازار تحت‌تاثیر  عرضه شب پیش قرار داشت، ولی به مرور توانست راه خود را از قیمت مداخله‌ای جدا کند و  حتی در مقطعی به کانال ۴ هزار و ۷۰۰ تومان قدم بگذارد. بازیگران بازارساز با مشاهده این شرایط، شیوه عرضه خود را تغییر دادند و قیمت ارز مداخله‌ای را به بازار نزدیک کردند. […]