روز: اسفند ۱۶, ۱۳۹۶

حق بیمه ماه‌های حرام ۳ برابر گرفته می‌شود!

حق بیمه ماه‌های حرام ۳ برابر گرفته می‌شود!

در هفتمین جشنواره‌ قدردانی از حامیان حقوق مصرف‌کنندگان فارس، با بیان اینکه تهدید داخلی و کاغذبازی اداری بیشتر از تحریم‌ها به تولید فشار آورده است، تاکید کرد که دستگاه‌های فعال در حوزه‌ هم‌فرسایی باید به مردم معرفی شوند. وی با بیان اینکه بانک، محیط ‌زیست، مالیات، تامین اجتماعی و … هرکدام به ‌نوعی مانعی سر […]