روز: اسفند ۱۸, ۱۳۹۶

ترمز جهش قیمت‌ها در بازار ملک ۹۷

ترمز جهش قیمت‌ها در بازار ملک ۹۷

این بخش با داشتن ارتباط پسین و پیشین با بیش از ۱۵۰ رشته فعالیت، یک بخش کلیدی در اقتصاد و در بعد اجتماعی مولفه‌ای اثرگذار به شمار می‌رود. از این‌رو است که تحولات آن در هر دو بعد اقتصادی و اجتماعی همواره مورد توجه بوده است. کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند در بررسی و […]