روز: فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

نرخ خرید و فروش سکه و ارز در بازار

نرخ خرید و فروش سکه و ارز در بازار

سکه امامی با قیمت ۱ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان ، نیم سکه با قیمت ۸۵۰ هزارتومان، ربع سکه ۵۵۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۵۰ هزار تومان داد و ستد شد.