روز: فروردین ۱۹, ۱۳۹۷

اوراق وام مسکن ارزان شد

اوراق وام مسکن ارزان شد

بهای «اوراق» در امروز، نسبت به نیمه اول سال ۲۷ درصد کاهش یافت. این وضعیت – قیمت مناسب – یک فرصت برای تقاضای مصرفی مصمم به خرید آپارتمان در سال جدید تلقی می‌شود. این گروه می‌تواند با تامین اوراق وام مسکن ، با هزینه کمتری در مقایسه با قبل صاحبخانه شوند. قیمت هر فقره اوراق […]