روز: فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

سکه ارزان شد/ نرخ سکه در26 فروردین1397

سکه ارزان شد نرخ سکه در۲۶ فروردین۱۳۹۷

سکه امامی با قیمت ۱ میلیون و ۸۱۲ هزار تومان ،نیم سکه با قیمت ۹۰۰ هزارتومان، ربع سکه ۵۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۷۰ هزار تومان داد و ستد شد.