روز: اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۷

گزارش کیفیت خودروهای داخلی در فروردین ۹۷

گزارش کیفیت خودروهای داخلی در فروردین ۹۷

طبق گزارشی که سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرد،در فروردین ماه ۱۳۹۷ تعداد ۴۰۲۱۸ دستگاه خودرو تولید گردید که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل ۳۷ مدل خودرو درگروه سبک و ۳ مدل […]