روز: اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

سیاست بورس برای مهار تبعات منفی لغو برجام

سیاست بورس برای مهار تبعات منفی لغو برجام

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس درباره چشم انداز بازار سرمایه بعد از تصمیم ایالات متحده امریکا درباره «برجام» و واکنش نهاد ناظر درباره کنترل تبعات منفی آن اظهار داشت: در صورتی که سرمایه گذاران پس از خروج احتمالی آمریکا از «برجام» به کمک نیاز داشته باشند، صندوق تثبیت بازار سرمایه مطابق ماده ۲۸ قانون رفع […]