روز: اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷

حقوق مستمری بگیران افزایش یافت

حقوق مستمری بگیران افزایش یافت

علی ربیعی درباره افزایش حقوق مستمری بگیران بیان کرد: حداقل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نسبت به سال گذشته ۱۹ و نیم درصد افزایش خواهند داشت و سایر سطوح مستمری بگیران ۱۳ درصد افزایش را مشمول می‌شود. وی گفت:‌ بنا بر این مصوبه حداقل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی یک میلیون و ۱۰۱ هزار تومان […]