روز: اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷

سکه 2 میلیونی ارزان می شود؟

سکه ۲ میلیونی ارزان می شود؟

 ۲۸ بهمن سال گذشته بانک مرکزی در راستای کنترل بازار ارز بسته ای را اجرایی کرد که سه بخش داشت:فروش اوراق گواهی سپرده ریالی،گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه.دو بخش  این بسته سیاستی یعنی فروش گواهی سپرده ارزی و ریالی در پایان اسفند ماه سال گذشته بسته شد.اما پیش فروش سکه بنا به آنچه […]