روز: تیر ۲۰, ۱۳۹۷

بازگشت تعادل به بازار طلا و سکه

بازگشت تعادل به بازار طلا و سکه

محمدکشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و سکه درخصوص وضعیت طلا و سکه در بازار اظهار کرد: درحال حاضر تعادل در قیمت طلا و سکه وجود دارد و درچند روز گذشته تغییری در آن‌ها وجود نداشته است. وی تصریح کرد: باتوجه به تعطیلی روز گذشته،تغییر امروز قیمت‌ها محسوس نبوده است. کشتی آرای، درخصوص وضعیت طلا و سکه در […]