کلاسیک های جدید،تا چه اندازه جدیدند؟

e3462164482c723ccd77be331e76bb6c
پس از پیدایش مکتب کلاسیک در ربع پایانی قرن ۱۸ pn,n بیش از یک و نیم قرن دیدگاه کلاسیک، که بر اساس دولت در امور اقتصادی و به دستیابی به تعادل همراه با اشتغال کامل اقتصاد به طور خود به خود پایه گذاری شده بود، نقش مسلط را بر عهده داشته است. اگرچه پس از گذشت یک قرن یعنی سال۱۸۷۰ اصلاحاتی در این مکتب به وجود آمد و مکتب نئوکلاسیک ها که در واقع بر اساس همان اصول اولیه کلاسیک ها و همراه با اصلاحتی به ظهور رسید، ولی مکتب کلاسیک- نئوکلاسیک مکتب پیشگام در بین سال های ۱۷۷۶ یعنی در سال انتشار کتاب ثروت ملل تا ۱۹۳۶ یعنی زمان انتشار کتاب نظریه عمومی کینز بوده است. ازاواسط دهه ۱۹۷۰ به دلیل مشکلات موجود مکتب کینزی ها، اقتصاد کینزی با بحران مواجه شد. این امر موجب شد تا مکتب کلاسیک های جدید با توجه به فرض هایی ازقبیل انتظارات عقلایی، بازار رقابت کامل وتکیه بر تسویه بازارها وانعطاف پذیری کامل دستمزدها و قیمت ها بتواند در اقتصاد کلان ایفای نقش کند. در مقاله حاضر چگونگی شکل گیری مکتب کلاسیک های جدید وارتباط آن با مکتب قدیمی وسپس تعملات آنها با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. هدف این است تا جهت گیری و تحولات قابل پیش بینی آینده در مکتب کلاسیک جدید ارزیابی شود و مسیر آینده اقتصاد کلان نیز پیش بینی شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *