سپرده اندوخته چیست؟

سپرده اندوخته چیست؟

سپرده سرمایه گذاری اندوخته نوع خاصی از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۵ ساله محسوب می گردد که سرمایه گذاری در آن به صورت اقساطی و متناوب انجام گرفته، بطوری که مشتری با پرداخت مبلغی به عنوان مبلغ افتتاحیه، حساب خود را افتتاح می نماید. سپس به صورت ماهیانه، دوره ای نسبت به واریز وجوه در سپرده اندوخته خود اقدام نموده و این مبالغ به همراه سود متعلقه در هر ماه تبدیل به یک سپرده سرمایه گذاری مدت دار متناسب با مدت باقی مانده تا مدت زمان ۵ سال شده و در پایان مدت مقرر، قابل برداشت می باشد.

 

شرایط سپرده :
حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده سرمایه گذاری اندوخته ۵۰۰ هزار ریال می باشد.
در پرداخت اقساط سپرده اندوخته نیازی به حضور مشتری نمی باشد و مبلغ اقساط از حساب سپرده کوتاه مدت معرفی شده قابل برداشت می باشد.
مدت سپرده سرمایه گذاری اندوخته ۵ ساله می باشد و نرخ سود علی الحساب سپرده های موضوع این طرح معادل تعرفه سپرده های متناظر در زمان افتتاح سپرده می باشد.
در صورت رسیدن مبالغ سودهای واریزی توسط بانک و مبالغ اقساط واریزی توسط مشتری به حداقل مبلغ ۲۰۰ هزار ریال، این مبلغ تبدیل به سپرده جدید می گردد. در صورتی که مشتری درخواست افزایش مبلغ اقساط تعیین شده در اول دوره را داشته باشد می بایست با مراجعه به شعبه نسبت به این موضوع اطلاع رسانی و شعبه نیز اقدام نماید.
نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور برابر تعرفه سپرده های متناظر در زمان افتتاح سپرده ها می باشد و در صورت تغییر نرخ سود سپرده ها طبق ضوابط بانک مرکزی این تغییرات در سپرده های افتتاح شده زیر مجموعه سپرده اصلی در ماههای بعد اعمال می گردد.
محاسبه سود در این نوع سپرده همانند سایر سپرده ها بوده و واریز سود نیز به صورت ماهیانه و متوالی انجام می پذیرد.
ضوابط سپرده :
هر ماه از محل مبلغ سود ماهیانه به علاوه اقساط پرداختی مشتری یک سپرده سرمایه گذاری مدت دار متناسب با مدت باقیمانده تا پایان مدت قرارداد افتتاح می گردد. درپایان سال اول، یک فقره سپرده ۵ ساله، ۱۱فقره سپرده بلندمدت چهارساله و به همین منوال در سال دوم ۱۲ فقره سپرده بلند مدت از نوع ۳ ساله و در سال سوم ۱۲ فقره سپرده بلند مدت ۲ ساله و در سال چهارم ۱۲ فقره سپرده بلندمدت ۱ساله افتتاح می گردد که در پایان دوره جمعاً ۴۸ فقره سپرده بلند مدت ماحصل سپرده اندوخته خواهد بود. توجه: سپرده های مشتری در سال آخر مشمول شرایط و ضوابط سپرده یک ساله می باشد.
در صورت درخواست مشتری جهت ابطال بخشی از سپرده ها قبل از سررسید به ترتیب از آخرین سپرده های مفتوحه و سپرده های ما قبل آن تا میزان مبلغ درخواستی مشتری نسبت به ابطال اقدام خواهد شد. امکان ابطال بخشی (قسمتی) از سپرده های زیر مجموعه سپرده اندوخته امکان پذیر نمی باشد. مشتری می تواند در پایان مدت قرارداد به منظور تأمین بیشتر آتیه فرزندان خود مجموع مبالغ متعلقه بابت موجودی سپرده اندوخته را به یکی از سپرده های بلند مدت از جمله سپرده اندوخته جدید در بانک سینا سپرده گذاری نماید و از مزایای آن برخوردار گردد.

 

در صورت تقاضای وثیقه نمودن این سپرده توسط مشتری جهت استفاده از تسهیلات، این امکان حداقل بعد از یک سال از افتتاح سپرده و با تنظیم سند تهاتر و مسدود نمودن سپرده مطابق بخشنامه های صادره امکان پذیر است
با توجه به اینکه در مقاطع زمانی مختلف برای مشتری افتتاح سپرده می شود، امکان صدور گواهی سپرده در هر مرحله وجود ندارد، لذا می بایست در ابتدای دوره و در زمان افتتاح سپرده فقط یک نسخه از قرارداد به مشتری ارائه گردد و در صورت تقاضای مشتری در میان دوره مبنی بر اطلاع از میزان کل موجودی (اصل و سود) صورتحساب به وی تحویل گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *