تعاریف و اصطلاحات تخصصی بورس

بورس دارای تعاریف و اصطلاحات تخصصی است که این تعاریف را گردآوری کردیم و به ترتیب حروف الفبا چیدیم تا بهتر بتوانید با واژه ها و معنی آن ها آشنا شوید. در اینجا همه چیز را در مورد بورس و اوراق بهادار آموزش می دهیم.

تعاریف و اصطلاحات تخصصی بورس

 

۱۲۰ اصطلاح پرکاربرد در بورس اوراق بهادار، برای مطالعه ی تعریف هر یک از اصطلاحات بورس، روی آن کلیک کنید.

ارزش یاب اساس‌نامه

اطلاعات مهم

اطلاعات نهانی

اعلام عمومی

افشاء

افشای فوری

امیدنامه

انتشار

انتقال قانونی

انتقال قهری

انحصار

اوراق اجاره

اوراق بهادار

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام

ایستگاه معاملاتی

بازارگردان

بازارگردانی

بازارهاي خارج از بورس

بانی

بستن نماد

بنگاه

پذیرش مضاعف

پذیره‌نویسی

تابلوی بورس

تخلف

تسویه و پایاپای

تعلیق پذیرش

تقاضا

جلسه رسمی معاملاتی

حجم مبنا

حداقل سفارش انباشته

حداقل معاملات روزانه

حراج

حساب تضمین بورس

حسابرس

حسابرس معتمد

خرید گروهی

دارایی

دارایی‌های صندوق

دامنه مظنه

دامنه نوسان قیمت

دوره پذیره نویسی اولیه

سامانه معاملاتی

سبد

سپرده‌گذاری

سرمایه‌گذار خارجی

سرمایه‌گذاری خارجی راهبردي

سفارش

سهام کنترلی

سهام مدیریتی

سهامدار/ سهامداران عمده

سهم شناور آزاد

شاخص

شایعه

شخص تحت کنترل

شرکت

شرکت مادر (هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری

 

ضامن عامل پرداخت

عامل فروش

عرضه

عرضه اولیه

عرضه خصوصی

عرضه عمومی

فروش گروهی

فروشنده

فعالیت نامتعارف بازار

فهرست نرخ‌های بورس

قرارداد سلف

قیمت آغازین

قیمت باز

قیمت پایانی

قیمت پایه

قیمت پیشنهادی

قیمت محدود

قیمت معین

قيمت تعديل‌شده‌ي پاياني

قيمت مرجع

کارگزار

کارگزار متعهد پذیره نویسی

کارگزار معرف

کد معاملاتی

کد معاملاتی گروهی

کنترل

گواهی سرمایه گذاری

گواهی نامه حق تقدم (حق خرید)

گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام

مبارزه با پولشویی

محدودیت حجمی

مشاور پذیرش

مشتری

معاملات

معاملات خوشه‌اي

معاملات اشخاص خارجی

معاملات اعتباری

معاملات با اقربا

معاملات تجدید ساختار

معاملات چرخشی

معاملات دوطرفه

معاملات عمده

معاملات مشروط

معامله بلوک

معامله ترجیحی

مقررات

ناشر بازار خارج از بورس

ناشر بورسی

ناشر غیر بورسی

نماد معاملاتی

نهادها و تشکل‌های تحت نظارت

نهادهای مالی

واحد پایه معاملاتی متعارف

واحد پایه معاملاتی نامتعارف

واحد سرمایه‌گذاری

واحد نظارتی

واحدهای سرمایه‌‌گذاری باطل شده

واحدهای سرمایه‌گذاری منشرشده

واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران