گواهی نامه حق تقدم (حق خرید) چیست؟

گواهی نامه حق تقدم (حق خرید)، گواهینامه ای است که در آن میزان حق تقدم در خرید سهم، وجوه قابل واریز و مطالبات سهامدار در صورتی که وجود داشته باشد،  قید شده است.

گواهی سرمایه گذاری چیست؟

گواهی سرمایه گذاری، سندی است که مطابق اساسنامه از طرف صندوق به نام یک سرمایه گذار صادر می شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه گذاری  در تملک آن سرمایه گذار است.

تعریف اصطلاح گواهی سپرده فراملی در بورس

گواهی سپرده فراملی ، گواهی قابل انتقالی است که توسط یک بانک خارجی در دو یا چند کشور خارجی منتشر می شود و نشانگر مالکیت دارنده آن بر تعداد  معینی از  سهام سپرده شده یک شرکت ایرانی پذیرفته شده در بورس، نزد بانک ناشر است. این گواهی بر اساس توافق قبلی شرکت ایرانی ناشر سهام […]

کنترل در بورس به چه معناست؟

کنترل یعنی توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع از فعالیت های آن.

کد معاملاتی گروهی چیست؟

کد معاملاتی گروهی، شناسه ای است که برای ورود سفارش های خرید و یا فروش گروهی برای هر شرکت کارگزاری در سامانه معاملات تعریف شده است. این شناسه بصورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو می باشد.

کد معاملاتی جهت انجام معامله اوراق بهادار

کد معاملاتی، شناسه “مشتری” جهت انجام معامله اوراق بهادار در سامانه معاملات است. این شناسه به صورت حروف، عدد، و یا ترکیبی  از هر دو می باشد.

کارگزار متعهد پذیره نویسی در بورس

کارگزار متعهد پذیره نویسی، کارگزاری است که در عرضه اولیه اوراق بهادار به بورس، هماهنگی برای تامین مالی خرید بخشی از اوراق را که به فروش نمی رسد، به عمل آورده باشد.

کارگزار در بورس کیست؟

کارگزار، موسسه ای (شرکتی) است که با مجوز “سازمان” به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد، و براساس قوانین و مقررات مربوط، به داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می پردازد.

قیمت معین در بورس چیست

قیمت معین، نرخ ثابتی است که توسط “مشتری” برای انجام معامله به کارگزار اعلام می شود.