گردش سرمایه در جامعه برتر

یكی از مسایل مهم در اقتصاد جامعه نمونه و برتر اسلامی كه بر پایه آموزه های وحیانی قرآن شكل می گیرد، مساله گردش سرمایه است. بسیاری از ظلم ها و ستم ها در جوامع بشری از این ناحیه شكل گرفته و پدیدار می شود. گردش نادرست و نارسای سرمایه در جوامع بشری موجب می شود […]

اولویت‌های طرح ساماندهی اقتصادی در حکومت امیرالمؤمنین(ع)

امروزه جامعه اسلامی ما از درامد ارزی خوبی برخوردار است، اما در مقابل، فقر و بی كاری بی داد می كند. روزی كه امام علی(علیه السلام) نیز حكومت را به دست گرفتند عایدات فتوحات قلمروهای ثروتمند عراق و ایران و شام و مصر جامعه اسلامی را در وضع مطلوبی قرار داده بود، اما در عین […]

اقتصاد در سیره پیشوایان

اقتصاد در لغت‏به معنای راست و مستقیم است . بر همین اساس در قرآن به معنای قصد و اعتدال آمده است (۱) . در اصطلاح نیز به معنای كند و كاو و گزینش و اتخاذ روش‏های صحیح برای بهره برداری از منابع اقتصادی، برای تولید كالاها و خدمات و توزیع آنها در جهت مصرف است […]

پیشرفت در فعالیت های اقتصادی و توسعه و گشایش در رفاه خانواده

نقش « اقتصاد » ـ چه در زندگی فردی و چه در حیات اجتماعی ـ حائز اهمیت خاص می باشد و این واقعیت به گونه ای مشهود است که کمتر کسی را می توان یافت که به انکار آن بپردازد. اقتصاد در معارف اسلامی نه تنها به صورت مکرر و در آموزه های گوناگون مورد […]

‌رابطه‌ی‌ خمس‌ و زکات‌ با مالیات‌های‌ حکومتی‌

‌ مباحث‌ این‌ نوشتار پیرامون‌ مالیات‌های‌ حكومتی‌ و ارتباط‌ آن‌ با خمس‌ و زكات‌ است. در آغاز مطالبی‌ درباره‌ی‌ اصل‌ مشروعیت‌ این‌ مالیات‌ها و فلسفه‌ی‌ تشریع‌ آن‌ها بیان‌ می‌كنیم. در این‌ قسمت‌ بر خلاف‌ كسانی‌ كه‌ خواسته‌اند از طریق‌ دلیل‌های‌ خاصِ‌ پیرامون‌ موضوع‌ و یا عمومیت‌ بخشیدن‌ ادله‌ی‌ زكات، مشروعیت‌ مالیات‌های‌ حكومتی‌ را استفاده‌ كنند، […]

نماد توسعه متوازن

مفاهیم توسعه و رشد از دامنه دوره تجدد بر آمده اند; از آن بذر روییده اند و در آن آفاق تاریخی شکل یافته اند. این شرایط و احوال دوره یافت متناقض را پدید آورده اند: گروهی برآنند که بایستی به تکرار تاریخ برآمد همان خاک را در این مرز و بوم بازسازی کرد پیش انگاره […]

امنیت اقتصادی زمان حکومت امیرالمؤمنین (ع)

از آن جا که وضعیت مطلوب یا نامطلوب اقتصادی ریشه در شرایط و حوادث پیش از خود خواهد داشت، یقیناً وضعیت امنیت اقتصادی زمان امام علی (ع) نیز ریشه در وضعیت جامعه قبل از پذیرش حکومت از طرف آن حضرت داشته است. جامعه ای که حدود بیست و پنج سال از تعالیم پیامبرگرامی اسلام (ص) […]

جایگاه کار و کوشش در آموزه ‏های دینی

خمیره وجودی انسان از دو بعد مادی و معنوی «جسم و جان» معجون و ترکیب یافته است، و هر یک از این دو بعد، برای رشد و بالندگی، به تقویت، انرژی و تغذیه سالم نیازمند می‏باشد، خدای متعال که جهان هستی را خلق کرده و انسان را به عنوان گل سرسبد مخلوقات خود، معرفی و […]

آموزه ‏های اسلام در جهت توسعه اقتصادی

بسیاری از آموزه‏های دینی در حوزه تشریع و تبیین، دارای جهت‏گیری اقتصادی خاصی است كه نگرش كلی اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادی را در دین نشان می‏دهد. در این مقاله با نگاهی اجمالی به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیه‏ های اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین […]

اقتصاد اسلامی و گستره آزادی در آن

نگرش هر مكتبی نسبت به مبدأ، جهان آفرینش و انسان در ساماندهی نظام اقتصادی آن تأثیرگذار است. بر این اساس، اقتصاد اسلامی كه برگرفته از آموزه‏های وحیانی است، انسان را موجودی آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، كمال‏جو و مسؤولیت‏پذیر می‏داند؛ رفتارهای اقتصادی و فعالیتهای تولیدی او را تنظیم می‏كند و در جهت نیل به […]