عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام

ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل می‏گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‏توان در مورد عدالت قضاوت واقع‏بینانه داشت.در ساحت روابط اقتصادی، […]

جایگاه اقتصادی زکات و نقش آن در جامعه

واژه «زکات» در فرهنگ واژه شناسان واژه «زکات» از ماده «زَکا یَزْکو زکاةً» در فرهنگ واژه شناسان به معنای رشد کردن، فزونی یافتن، بالیدن، پاک و پاکیزه گردیدن، پالایش شدن و نیکو گشتن و حاصلخیز و نیک شدن زمین آمده است، در قرآن و روایات و فرهنگ فقه به پرداخت بخشی مشخص و مقرر از […]

گردش سرمایه در جامعه برتر

یكی از مسایل مهم در اقتصاد جامعه نمونه و برتر اسلامی كه بر پایه آموزه های وحیانی قرآن شكل می گیرد، مساله گردش سرمایه است. بسیاری از ظلم ها و ستم ها در جوامع بشری از این ناحیه شكل گرفته و پدیدار می شود. گردش نادرست و نارسای سرمایه در جوامع بشری موجب می شود […]

اولویت‌های طرح ساماندهی اقتصادی در حکومت امیرالمؤمنین(ع)

امروزه جامعه اسلامی ما از درامد ارزی خوبی برخوردار است، اما در مقابل، فقر و بی كاری بی داد می كند. روزی كه امام علی(علیه السلام) نیز حكومت را به دست گرفتند عایدات فتوحات قلمروهای ثروتمند عراق و ایران و شام و مصر جامعه اسلامی را در وضع مطلوبی قرار داده بود، اما در عین […]

اقتصاد در سیره پیشوایان

اقتصاد در لغت‏به معنای راست و مستقیم است . بر همین اساس در قرآن به معنای قصد و اعتدال آمده است (۱) . در اصطلاح نیز به معنای كند و كاو و گزینش و اتخاذ روش‏های صحیح برای بهره برداری از منابع اقتصادی، برای تولید كالاها و خدمات و توزیع آنها در جهت مصرف است […]

پیشرفت در فعالیت های اقتصادی و توسعه و گشایش در رفاه خانواده

نقش « اقتصاد » ـ چه در زندگی فردی و چه در حیات اجتماعی ـ حائز اهمیت خاص می باشد و این واقعیت به گونه ای مشهود است که کمتر کسی را می توان یافت که به انکار آن بپردازد. اقتصاد در معارف اسلامی نه تنها به صورت مکرر و در آموزه های گوناگون مورد […]

‌رابطه‌ی‌ خمس‌ و زکات‌ با مالیات‌های‌ حکومتی‌

‌ مباحث‌ این‌ نوشتار پیرامون‌ مالیات‌های‌ حكومتی‌ و ارتباط‌ آن‌ با خمس‌ و زكات‌ است. در آغاز مطالبی‌ درباره‌ی‌ اصل‌ مشروعیت‌ این‌ مالیات‌ها و فلسفه‌ی‌ تشریع‌ آن‌ها بیان‌ می‌كنیم. در این‌ قسمت‌ بر خلاف‌ كسانی‌ كه‌ خواسته‌اند از طریق‌ دلیل‌های‌ خاصِ‌ پیرامون‌ موضوع‌ و یا عمومیت‌ بخشیدن‌ ادله‌ی‌ زكات، مشروعیت‌ مالیات‌های‌ حكومتی‌ را استفاده‌ كنند، […]

نماد توسعه متوازن

مفاهیم توسعه و رشد از دامنه دوره تجدد بر آمده اند; از آن بذر روییده اند و در آن آفاق تاریخی شکل یافته اند. این شرایط و احوال دوره یافت متناقض را پدید آورده اند: گروهی برآنند که بایستی به تکرار تاریخ برآمد همان خاک را در این مرز و بوم بازسازی کرد پیش انگاره […]

امنیت اقتصادی زمان حکومت امیرالمؤمنین (ع)

از آن جا که وضعیت مطلوب یا نامطلوب اقتصادی ریشه در شرایط و حوادث پیش از خود خواهد داشت، یقیناً وضعیت امنیت اقتصادی زمان امام علی (ع) نیز ریشه در وضعیت جامعه قبل از پذیرش حکومت از طرف آن حضرت داشته است. جامعه ای که حدود بیست و پنج سال از تعالیم پیامبرگرامی اسلام (ص) […]

جایگاه کار و کوشش در آموزه ‏های دینی

خمیره وجودی انسان از دو بعد مادی و معنوی «جسم و جان» معجون و ترکیب یافته است، و هر یک از این دو بعد، برای رشد و بالندگی، به تقویت، انرژی و تغذیه سالم نیازمند می‏باشد، خدای متعال که جهان هستی را خلق کرده و انسان را به عنوان گل سرسبد مخلوقات خود، معرفی و […]