عرضه خصوصی در بورس

عرضه خصوصی، فروش مستقیم اوراق بهادار توسط “ناشر” به سرمایه‌گذاران نهادی است.

عرضه اولیه در بورس

عرضه اولیه، منظور نخستین عرضه اوراق بهادار شرکت، پس از پذیرش آن در بورس است.

عرضه در بورس به معناست؟

عرضه، عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

تعریف اصطلاح صندوق سرمایه‌ گذاری

صندوق سرمایه‌ گذاری، نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند.

شرکت مادر (هلدینگ) چیست؟

شرکت مادر (هلدینگ)، شرکتی که با سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آن‌قدر حق رای کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره موثر باشد.

تعریف اصطلاح شرکت

شرکت، شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.

شخص تحت کنترل در بورس چه کسی است؟

شخص تحت کنترل، شخص حقوقی است که ناشر می تواند سیاست های مالی و عملیاتی آن را به منظور کسب منافع از فعالیت های آن شخص،  هدایت نماید.

شایعه در بورس چگونه است

شایعه عبارتست از، اخباری حاکی از وجود اطلاعات مهمی است که بطور غیر رسمی منتشر شده و توسط ناشر تایید یا تکذیب نشده است و احتمال  می رود بر قیمت اوراق بهادار  ناشر تاثیر با اهمیت داشته باشد.

شاخص در بورس چیست؟

شاخص، نماگری است که تغییرات قیمت یا بازده یک یا مجموعه ای از اوراق بهادار را طی دوره زمانی مشخص نشان می دهد.

سهم شناور آزاد چیست؟

سهم شناور آزاد، بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند، و قصد ندارند با حفظ آن  قسمت از سهام، در مدیریت  شرکت مشارکت نمایند.