قیمت پایانی در بورس چیست؟

قیمت پایانی، قیمت هر ورقه بهادار در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط “بورس” اعلام می شود.

قیمت باز در بورس به چه معناست

قیمت باز، نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف “مشتری” به کارگزار واگذار می شود.

قیمت آغازین در بورس به چه معناست

قیمت آغازین، قیمتی است که در شروع جلسه رسمی معاملاتی برای هر ورقه بهادار در تابلو بورس اعلام می شود.

فهرست نرخ‌های بورس چیست؟

فهرست نرخ‌های بورس، سندی رسمی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله، معاملات انجام شده اوراق بهادار و قیمت آنها به تفکیک بازارهای اول و دوم، توسط بورس تنظیم و به اطلاع عموم می‌رسد.

فروشنده چه کسی است؟

فروشنده، هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می نماید.

عرضه خصوصی در بورس

عرضه خصوصی، فروش مستقیم اوراق بهادار توسط “ناشر” به سرمایه‌گذاران نهادی است.

عرضه اولیه در بورس

عرضه اولیه، منظور نخستین عرضه اوراق بهادار شرکت، پس از پذیرش آن در بورس است.