به چه کسی در بورس و بازار سرمایه امین می گویند

امین، شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط، مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را برعهده دارد.

امید­نامه در بازار سرمایه و بورس یعنی چه؟

امیدنانه، سندی که اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام (در صورت لزوم) و سایر جزئیات مربوط به “طرح توسعه و نوسازی شرکت” را شرح می دهد و تصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران (خریداران “اوراق مشارکت”) قرار می دهد. این سند قبل از […]

اطلاعات نهانی در بازار سرمایه

اطلاعات نهانی، هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر می‌گذارد.

منظور از اطلاعات مهم در بازار سرمایه چیست

اطلاعات مهم، اطلاعاتی درباره رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران تاثیر با اهمیت داشته باشد.

اساسنامه در بازار سرمایه به چه معناست

اگر به دنبال معنی اصطلاح اساسنامه در بازار سرمایه هستید تعریف اساسنامه بدین ترتیب است. اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت مدیره سازمان.

با بازار سرمایه و اصطلاحات آن کاملا آشنا شوید

در این بخش که با عنوان با بازار سرمایه و اصطلاحات آن کاملا آشنا شوید، در سایت اقتصاد منتشر شده است شما را با بازار سرمایه آشنا می کنیم. در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید بیشتر از یک سال به فروش می رسد. با در نظر گرفتن این واقعیت که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای رشد […]