سبد، در بورس به چه معنی است؟

سبد، مجموعه دارایی‌های مالی است که از محل وجوه سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود.

سامانه معاملاتی در بورس به چه معناست؟

سامانه معاملاتی، سیستم رایانه ای است که دریافت سفارش های خرید و فروش، تطبیق سفارش ها و در نهایت انجام معاملات از طریق آن انجام می شود.

دوره پذیره نویسی اولیه چیست؟

دوره پذیره نویسی اولیه، مهلتی است که طبق ماده ۸ برای فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق به قیمت مبنا و تامین حداقل سرمایه مورد نیاز برای  تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است.

دامنه نوسان قیمت چیست؟

دامنه نوسان قیمت، پایین ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه رسمی معاملاتی بورس، قیمت می تواند نوسان داشته باشد.

دامنه مظنه، در بورس و بازار سرمایه

دامنه مظنه، حداکثر اختلاف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش هر “ورقه بهادار” به درصد است که “بازارگردان” آن “ورقه بهادار” در سامانه  معاملات بورس وارد می نماید.  این درصد نسبت به قیمت سفارش خرید محاسبه می شود.

دامنه مجاز نوسان، در بورس چیست؟

دامنه مجاز نوسان، حداکثر تغییرات مجاز قیمت “ورقه بهادار” در هر روز نسبت به قیمت پایانی روز معاملاتی قبل است.

دارایی­ های صندوق چیست؟

دارایی­های صندوق، منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه گذاران بابت پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری و صدور واحدهای سرمایه گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام صندوق خریداری می شود و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آنها، مطالبات صندوق از اشخاص و […]

معنی دارایی در بازار سرمایه

دارایی، هر نوع مال منقول یا غیرمنقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد.

خرید گروهی در بورس چیست؟

خرید گروهی، خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معین، و تخصیص آن به مشتریان است.

حسابرس معتمد چه کسی است

موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران است که بر اساس ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران مصوب، ۱۳۷۸/۳/۳ شورای بورس، تعیین می شود و بر اساس ضوابط “دستوالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار” به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان  پذیرفته شده است.