ارزیابی اقتصادی

اقتصاد به زبان ساده

علم اقتصاد علمی تئوریک و گسترده است و صحبت کردن از آن به زبان ساده کار چندان راحتی نیست اما به هر حال زندگی روزمره تمام انسان‌ها با مسالهء اقتصاد درآمیخته و خیلی‌ها دوست دارند که دست‌اندرکاران دولت و مجلس به زبان ساده در مورد مسایل اقتصادی و مشکلات این روزها و ریشه‌های آن‌ها صحبت […]

ارزیابی دیدگاه‌های سه رویکرد نظری رقیب در بحران اخیر اقتصادی جهان

در این جا بنا داریم که از زاویه جدیدی به مهمترین مسئله اقتصادی جهان طی ماه‌های گذشته یعنی بحران اخیر نگاه کنیم. بحرانی که ابتدا بازارهای مالی آمریکا را در بر گرفت و بعد از آن به سایر بازارهای مالی مهم دنیا سرایت کرد. در این جا بنا داریم که از زاویه جدیدی به مهمترین […]