اقتصاد اسلامی‌

اقتصاد به زبان ساده

علم اقتصاد علمی تئوریک و گسترده است و صحبت کردن از آن به زبان ساده کار چندان راحتی نیست اما به هر حال زندگی روزمره تمام انسان‌ها با مسالهء اقتصاد درآمیخته و خیلی‌ها دوست دارند که دست‌اندرکاران دولت و مجلس به زبان ساده در مورد مسایل اقتصادی و مشکلات این روزها و ریشه‌های آن‌ها صحبت […]

‌مبانی‌ نظری‌ توزیع‌ عادلانه‌

استاد محمد شوقی‌الفنجری‌ از استادان‌ معروف‌ اقتصاد اسلامی‌ دانشگاه‌ «الأ‌زهر» قاهره‌ و دانشگاه‌ ملك‌ سعود ریاض‌ است‌ و تاكنون‌ كتاب‌ها و مقالات‌ متعددی‌ در این‌ زمینه‌ نوشته‌ است. مقالهٔ‌ حاضر كه‌ از آثار برجستهٔ‌ او به‌شمار می‌آید، یكی‌ از چهارده‌ مقالهٔ‌ كنفرانس‌ اقتصاد اسلامی‌ بغداد است‌ كه‌ در جمع‌ صاحبنظران‌ مشهور اقتصاد اسلامی‌ از كشورهای‌ […]