اقتصاد در قرآن کریم

اقتصاد به زبان ساده

علم اقتصاد علمی تئوریک و گسترده است و صحبت کردن از آن به زبان ساده کار چندان راحتی نیست اما به هر حال زندگی روزمره تمام انسان‌ها با مسالهء اقتصاد درآمیخته و خیلی‌ها دوست دارند که دست‌اندرکاران دولت و مجلس به زبان ساده در مورد مسایل اقتصادی و مشکلات این روزها و ریشه‌های آن‌ها صحبت […]

اقتصاد در قرآن کریم

ساده زیستی به جای تجمل گرایی یاایهاالنبی قل لازواجك ان كنتن تردن الحیاه الدنیا و زینتها فتعالین امتعكن واسرحكن سراحاجمیلا ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگانی دنیا و زرق و برق آن را می خواهید بیایید با هدیه ای شما را بهره مند سازم و شما را به طرز نیكویی رها سازم.(۱) در […]