Block Chain

ده روش تغییر صنعت خدمات مالی توسط زنجیره بلوک (BlockChain)

ده روش تغییر صنعت خدمات مالی توسط زنجیره بلوک (BlockChain)

می توان زنجیره بلوک را آخرین موفقیت  صنعت پرداخت به حساب آورد. در حقیقت باید پرسید کدامیک از  فناوری های دیگر پرداخت در سال های اخیر  به سرعت زنجیره بلوک رشد کرده است؟ ( البته باید آن را حساب های توزیع شده نامید که زنجیره بلوک بخشی از آن است). حتی فراتر از آن  زنجیره […]

چهار چالش مهم بانکها و شرکتهای پرداخت که با زنجیره بلوک رفع می شود

چهار چالش مهم بانکها و شرکتهای پرداخت که با زنجیره بلوک رفع می شود

Block Chain  که اصطلاحاً به آن تکنولوژی زنجیره بلوک هم می‌گویند فهرست یا پایگاه داده عمومی از همه تراکنش هایی است که تاکنون انجام پذیرفته اند و فرستاده شده اند. با این فهرست هر کسی می تواند بداند که کدام بیت کوین از آن چه کسی است.   موارد استفاده «زنجیره بلوک» یا همان بلاک […]